Omaishoitajien yhteystietojen luovutus, Sarastia-järjestelmä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013905
Ärendet har nyare handläggningar
§ 54

Omaishoitajien yhteystietojen luovutus Sarastia-järjestelmästä Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle käyttöoikeuden Sarastia-järjestelmästä otettuihin omaishoitajien yhteystietoihin (nimi ja osoite) ajankohdasta lokakuu 2023 asiakaskyselyn toteuttamista varten.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti hyväksyessään uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet 7.11.2017, että kaikille omaishoitajille toteutetaan asiakaskysely, jossa selvitetään omaishoitajien jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutusta tukeen ja tyytyväisyyttä palveluihin. Aiempi vastaava kysely toteutettiin v. 2018. Kyselyn avulla saadaan myös vertailutietoa aiemmin vuonna 2018 toteutetun kyselyn tuloksiin. Kaupunkistrategiassa "Kasvun paikka 2021–2025" on kirjattu, että kaupunki huolehtii omaishoitajien jaksamisesta ja tuen tarjoamisesta. Asiakaskyselyn avulla saadaan tietoa omaishoitajien hyvinvoinnista, ja tulosten perusteella voidaan kehittää palveluja yhä paremmin vastaamaan omaishoitajien tuen tarpeeseen.

Asiakaskysely on tarkoitus toteuttaa marras-joulukuussa 2023.

Detta beslut publicerades 28.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Salla Uddfolk, päällikkö, puhelin: 09 310 15340

salla.uddfolk@hel.fi

Beslutsfattare

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Sotepen esitys henkilöstöjohtajalle

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.