Rakennuksen purku, Teinintie 10, tontti 28140/4, Helsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet

HEL 2023-014074
More recent handlings
Case 11. / 92 §

Helsingin seurakuntayhtymän purkamislupahakemus Oulunkylän Teinintie 10:ssä sijaitsevalle kirkkorakennukselle

Helsinki City Board

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut ja asia poistettiin esityslistalta.

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi