Rakennuksen purku, Teinintie 10, tontti 28140/4, Helsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet

HEL 2023-014074
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 92 §

Helsingin seurakuntayhtymän purkamislupahakemus Oulunkylän Teinintie 10:ssä sijaitsevalle kirkkorakennukselle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut ja asia poistettiin esityslistalta.

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi