Ilmalan hallin tilannekatsaus, keskushallinto

HEL 2024-001831
More recent handlings
Case 2. / 195 §

Ilmalan hallin tilannekatsaus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi saamansa tilannekatsauksen perusteella, että käynnissä olevien kauppaneuvotteluiden johtamista varsinaiseen kauppaan kaupan mahdollistavien määräaikojen puitteissa on pidettävä epävarmana. Kaupunginhallitus katsoi, että tässä tilanteessa kaupungin on välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin toimiin, joilla hallin saamista käyttöön voidaan edistää.

Näin ollen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ryhtyy Helsingin Ilmalassa sijaitsevan Helsinki-halli -nimisen urheilu- ja tapahtuma-areenan (osoite Areenakuja 1) käyttöön saamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin:

  • kaupunkiympäristön toimiala käynnistää yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa toimenpiteet areenan käyttöön saamiseksi vaadittavien osakkeiden tai areenakiinteistön ostamiseksi kaupalla.
  • Kaupunki varautuu samalla muihin toimenpiteisiin siltä varalta, ettei kaupasta kohtuullisin toimin ja kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat asiantuntijana tonttipäällikkö Sami Haapanen, kaupunginasiamies Anna Kukkola ja kaupunginlakimies Jenni Rope. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus toteaa saamansa tilannekatsauksen perusteella, että käynnissä olevien kauppaneuvotteluiden johtamista varsinaiseen kauppaan kaupan mahdollistavien määräaikojen puitteissa on pidettävä epävarmana. Kaupunginhallitus katsoo, että tässä tilanteessa kaupungin on välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin toimiin, joilla hallin saamista käyttöön voidaan edistää. Näin ollen kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy Helsingin Ilmalassa sijaitsevan Helsinki-halli -nimisen urheilu- ja tapahtuma-areenan (osoite Areenakuja 1) käyttöön saamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa toimenpiteet areenan käyttöön saamiseksi vaadittavien osakkeiden tai areenakiinteistön ostamiseksi kaupalla.

Kaupunki varautuu samalla muihin toimenpiteisiin siltä varalta, ettei kaupasta kohtuullisin toimin ja kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Close

Kaupunginhallitus on 12.2.2024 § 94 käsitellyt Ilmalan hallin tilannetta. Kaupunginhallitus on samalla kehottanut, että uusi tilannekatsaus tuodaan kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Ilmalan halli on ollut suljettuna vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Tilanne on pitkittyessään monella tapaa haastava, ja kyseisen tapahtuma-areenan auki saamisella on tärkeä merkitys kulttuuri- ja liikunta-aloille sekä suurtapahtumille ja muulle elinkeinoelämälle.

Ensisijaisena tavoitteena on, että hallille löytyisi uusi yksityinen omistaja vapaaehtoisella kaupalla. Kaupungin tiedossa on, että potentiaalinen ostaja käy neuvotteluja hallin ostamisesta. Kaupunki varautuu omiin toimenpiteisiin ja päätöksentekoon hallin saamiseksi käyttöön siltä varalta, etteivät meneillään olevat kauppaneuvottelut tuota toivottua lopputulosta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kuullaan katsaus Ilmalan hallin tilanteesta. Asiantuntijana kokoukseen osallistuu tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Close

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 97

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti tuomaan uuden tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle Ilmalan hallin tilanteesta maaliskuun loppuun mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Paavo Arhinmäki
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa tuomaan uuden tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle Ilmalan hallin tilanteesta maaliskuun loppuun mennessä.

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

05.02.2024 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Close

This decision was published on 03.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi