Ilmalan hallin tilannekatsaus, keskushallinto

HEL 2024-001831
More recent handlings
Case 18. / 81 §

Ilmalan hallin tilannekatsaus

Helsinki City Board

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen, erityisavustaja Antti Leino ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ja asia poistettiin esityslistalta.

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi