Hankinta, DPS, sisäinen kilpailutus, Harrastamisen Suomen malli, digitaalinen ja muu harrastustoiminta, lukuvuosi 2024–25, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-001865
More recent handlings
§ 14

Digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat lukuvuodelle 2024–2025/ Harrastamisen Suomen malli

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valita Harrastamisen Suomen mallin digitaalisen ja muun harrastustoiminnan puitesopimustoimittajiksi ajalle 01.08.2024–31.05.2025 seuraavat toimijat:

3feR Oy, Asad Friigym Oy, Break the Fight Oy, Evenio Oy, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin yliopisto, Helsinki Street Chess ry, Incoach Oy, Kehittämisosuuskunta Liito ry, Kielikoulu Masto Oy, Kiven alla Oy, Koodikaverit Oy, Käpylän Shakkikerho ry, Learning Fun The Kids Club, Leirikesä ry, Leos HopLop Oy, Luontoliiton Uudenmaan piiri ry, Mahistuki Oy, Norr om Stan rf, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, School of Gaming Galactic Oy, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, Suomen sarjakuvaseura ry, Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry, XRoc Gaming Oy, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström

Toimialajohtaja päätti hylätä Asad Friigym Oy tarjouksen osa-alueelta muu laji, Helsinki Street Chess ry tarjouksen osa-alueilta digitaaliset pelit ja koodaus, ruokaharrastus, eläin- ja luontoharrastus, Tiedekeskussäätiö sr tarjouksen osa-alueelta muu laji, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Joshua Matthew Cockroft tarjouksen osa-alueelta muu laji hinnaltaan liian korkeana tarjouksena tarjouspyynnön ehtojen vastaisena.

Osa-alueiden kohdalta, joissa valituiksi tulevilta tarjoajilta ei saada riittävästi harrastustoimintaa, toimialajohtaja oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön valitsemaan sopivimmat tarjoajat näihin osa-alueen kohteisiin suoraa hankintaa käyttäen.

Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset ja lisäksi oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen projektipäällikön tilaamaan harrastustoimintaa enintään 470 000 eurolla ilman arvonlisäveroa.

Hankintasopimukset sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuskausi alkaa 1.8.2024.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa ajalla 1.8.2024–31.5.2025 koko toimialan kattavan Harrastamisen Suomen malli Helsingissä toimintamallin, jonka kokonaisbudjetti on 1 400 000 euroa. Hankkeen koordinoinnista, hallinnosta ja taloudesta vastaa nuorisopalvelukokonaisuus (Haj 29.1.2024, 3 §, tiliöinnin tunniste HEL-2024-001434).

Helsingin kaupunki on 6.9.2021 perustanut harrastustoimintapalvelujen hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän Tarjouspalvelu-hankintapalvelussa. Hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) luokkaan: 1) liikunnallinen harrastustoiminta ja 2) kulttuurinen ja 3) digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2024 asti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 49.2 §:n mukaan hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tulee noudattaa rajoitettua menettelyä. Hankintayksikkö on 21.3.2024 julkaissut puitesopimusjärjestelyä koskevan tarjouspyynnön digitaalisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Sisäiseen kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa kaikki digitaaliseen – ja muut harrastukset koriin hyväksytyt tarjoajat. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 8.4.2024 klo 12:00.

Hankinnan kohteena on digitaalisen ja muun harrastustoiminnan järjestäminen kohderyhmälle 3–9 luokka kaikissa Helsingissä olevissa kouluissa. Tarjouspyyntö on jaettu 4 osa–alueeseen: digitaaliset pelit ja koodaus, ruokaharrastus, eläin- ja luontoharrastus, muu laji (esim. Anime, manga, kielet, tiede, keppihevonen, historia, lautapelit).

Puitesopimus tehdään lukukaudelle 2024–2025. Hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilman arvonlisäveroa on arvioitu enintään 470 000 euroa (alv 0 %). Hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta ostovelvoitetta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan hankintayksikön tarpeen mukaan.

Määräaikaan 8.4.2024 klo 12.00 mennessä hankintayksikkö vastaanotti tarjoukset seuraavilta toimijoilta:

3feR Oy, Asad Friigym Oy, Break the Fight Oy, Evenio Oy, Helsingin 4H-yhdistys ry, Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin yliopisto, Helsinki Street Chess ry, Incoach Oy, Kehittämisosuuskunta Liito ry, Kielikoulu Masto Oy, Kiven alla Oy, Koodikaverit Oy, Käpylän Shakkikerho ry, Learning Fun The Kids Club, Leirikesä ry, Leos HopLop Oy, Luontoliiton Uudenmaan piiri ry, Mahistuki Oy, Norr om Stan rf, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, School of Gaming Galactic Oy, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, Suomen sarjakuvaseura ry, Tiedekeskussäätiö sr, Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry, XRoc Gaming Oy, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Joshua Matthew Cockroft, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty osallistumispyynnössä ja vaatimukset on tarkistettu hyväksyttäessä ehdokas DPS-järjestelmään.

Tarjousten vertailuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hinnaltaan halvin. Laatu on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Vertailun perusteella 31 tarjoajaa on valittu puitejärjestelyyn ja tilaukset tehdään tarjousvertailusta muodostuvassa etusijaisuusjärjestyksessä. Yksittäiset hankinnat sopimuskautena tehdään pääsääntöisesti etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta tarjoajalta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan pyydettyjä ryhmiä taikka pystyy tarjoamaan vain osan pyydetyistä harrastusryhmistä, tehdään hankinta niiden ryhmien osalta, joita tarjoaja ei pysty tarjoamaan, seuraavaksi sijoittuneelta jne. Pistevertailun perusteella etusijajärjestyksessä on seuraava:

Digitaaliset pelit ja koodaus

 1. 3feR Oy 32 €
 2. XRoc Gaming Oy 39 €
 3. School of Gaming Galactic Oy 45 €
 4. Incoach Oy 54 €
 5. Norr om Stan rf 60 €
 6. XRoc Gaming Oy 65 €
 7. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry 75 €
 8. Helsingin Yliopisto 85 €
 9. Koodikaverit Oy 90 €

Ruokaharrastus

 1. 3feR Oy 37 €
 2. Siltamäen Nuorisoseura ry 73 €
 3. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry 75 €
 4. Helsingin 4H-yhdistys ry, Stadin Nuorisoseurat ry 79 €
 5. Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA 80 €
 6. Mahistuki Oy, Norr om Stan rf 85 €
 7. Asad Friigym 95 €
 8. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström 99 €

Eläin- ja luontoharrastus

 1. 3feR Oy 32 €
 2. Kehittämisosuuskunta Liito ry 45 €
 3. Break the Fight Oy 50 €
 4. Helsingin 4H-yhdistys ry 65 €
 5. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti 67 €
 6. Leirikesä ry, Mahistuki Oy 70 €
 7. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry 75 €
 8. Luontoliiton Uudenmaan piiri ry 85 €
 9. Learning Fun The Kids Club 87 €
 10. Asad Friigym Oy 95 €

Muu laji

 1. 3feR Oy 32 €
 2. School of Gaming Galactic Oy 50 €
 3. Norr om Stan rf 60 €
 4. Break the Fight Oy, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA 65 €
 5. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti 67 €
 6. Incoach Oy 68 €
 7. Helsingin 4H-yhdistys ry 69 €
 8. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry 70 €
 9. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, Suomen Sarjakuvaseura ry 75 €
 10. Stadin Nuorisoseurat ry 78 €
 11. Helsingin Kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., Leos HopLop Oy, Kiven alla Oy 80 €
 12. Evenio Oy 80,83 €
 13. Kielikoulu Masto Oy, Käpylän Shakkikerho ry 85 €
 14. Learning Fun The Kids Club 87 €
 15. Helsinki Street Chess ry 95 €
 16. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström 99 €

Hankintayksikkö viittaa edellä mainittuun ja valitsee tarjoajiksi puitesopimusjärjestelyyn edellä mainitut tarjoajat siten, että hankintojen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 470 000 euroa.

Hankintayksikkö hylkää Asad Friigym Oy tarjouksen osa-alueelta muu laji hinnaltaan liian korkeana, Helsinki Street Chess ry tarjouksen osa-alueilta digitaaliset pelit ja koodaus, ruokaharrastus, eläin- ja luontoharrastus hinnaltaan liian korkeana, Tiedekeskussäätiö sr tarjouksen osa-alueelta muu laji hinnaltaan liian korkeana, yksityinen elinkeinonharjoittaja Joshua Matthew Cockroft tarjouksen osa-alueelta muu laji hinnaltaan liian korkeana. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous, mikäli tarjoajan jättämä tarjous on yli 100 euroa ilman arvonlisäveroa harrastustunnilta, tarjoajaa ei hyväksytä toimittajaksi näillä osa-alueilla.

Hankintayksikkö toteaa, ettei se noudata sopimusmenettelyssä odotusaikaa hankintalain 130 § 3 kohdan nojalla.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 23.04.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

  Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

  Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

  Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

  Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

  Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Odotusaika

  Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Close

  Ask for more info

  Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 71640

  irma.sippola@hel.fi

  Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

  niina.lammi@hel.fi

  Decisionmaker

  Juha Ahonen
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja