Hankinta, DPS, sisäinen kilpailutus, Harrastamisen Suomen malli, kulttuurinen harrastustoiminta, lukuvuosi 2024–25, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-001866
More recent handlings
§ 15

Kulttuurisen harrastustoiminnan kausihankinnat lukuvuodelle 2024–2025/ Harrastamisen Suomen malli

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valita Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan puitesopimustoimittajiksi ajalle 01.08.2024–31.05.2025 seuraavat toimijat:

3feR Oy, Artpreneur Finland Ry, Asad Friigym Oy, Aurinko -música de Latinoamérica ry, Break the Fight Oy, Circus Helsinki Association ry, Dance Forever Ry, E.L.C.C English Language club for children , Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f., Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., Helsinki Street Chess ry, Koulukinoyhdistys -Skolbioförening ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry, Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry, Mahistuki Oy, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Nylands svenska ungdomsförbund rf, Osk Ursa Minor, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, Pukinmäen taidetalo ry, School of Gaming Galactic Oy, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, Studio Lasifaasi Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, Teatterikoulu ILMI Ö osk, Toimintakeskus Semja ry, Yhteisö tanssii ry, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Klemetti Maaria Anita, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Manual Productions, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Raita Virkkunen, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström

Osa-alueiden kohdalta, joissa valituiksi tulevilta tarjoajilta ei saada riittävästi harrastustoimintaa, toimialajohtaja oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön valitsemaan sopivimmat tarjoajat näihin osa-alueen kohteisiin suoraa hankintaa käyttäen.

Toimialajohtaja päätti hylätä Vapaan taidekoulun kannatusyhdistys ry:n tarjoukset kaikilta osa-alueilta, Mediametka ry:n osa-alueilta animaatio, elokuva ja mediataide, ja muu harrastustoiminta, SATS Finland Oy:n tarjouksen osa-alueelta tanssi, teatteri ja sirkus, Taide- ja käsityöosuuskunta Oivalluksen tarjouksen osa-alueelta muu harrastustoiminta hinnaltaan liian korkeana tarjouksena tarjouspyynnön ehtojen vastaisena.

Samalla toimialajohtaja päätti oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen aluepäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset ja lisäksi oikeuttaa Nuorisopalveluiden Läntisen alueen projektipäällikön tilaamaan harrastustoimintaa enintään 470 000 eurolla ilman arvonlisäveroa.

Hankintasopimukset sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuskausi alkaa 1.8.2024.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa ajalla 1.8.2024–31.5.2025 koko toimialan kattavan Harrastamisen Suomen malli Helsingissä toimintamallin, jonka kokonaisbudjetti on 1 400 000 euroa. Hankkeen koordinoinnista, hallinnosta ja taloudesta vastaa nuorisopalvelukokonaisuus (Haj 29.1.2024, 3 §, tiliöinnin tunniste HEL 2024-001434).

Helsingin kaupunki on 6.9.2021 perustanut harrastustoimintapalvelujen hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän Tarjouspalvelu-hankintapalvelussa. Hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) luokkaan: 1) liikunnallinen harrastustoiminta ja 2) kulttuurinen ja 3) digitaalinen ja muu harrastustoiminta. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2024 asti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 49.2 §:n mukaan hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tulee noudattaa rajoitettua menettelyä. Hankintayksikkö on 21.3.2024 julkaissut puitesopimusjärjestelyä koskevan tarjouspyynnön kulttuurisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Sisäiseen kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa kaikki kulttuuriseen harrastuskoriin hyväksytyt tarjoajat. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 8.4.2024 klo 12:00.

Hankinnan kohteena on kulttuurisen harrastustoiminnan järjestäminen kohderyhmälle 3–9 luokka kaikissa Helsingissä olevissa kouluissa. Tarjouspyyntö on jaettu 5 osa-alueeseen: kuvataide, animaatio, elokuva ja mediataide, tanssi, teatteri ja sirkus, musiikki ja muu harrastustoiminta (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot, kirjallisuus).

Puitesopimus tehdään lukukaudelle 2024–2025. Hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilman arvonlisäveroa on arvioitu enintään 470 000 euroa (alv 0 %). Hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta ostovelvoitetta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palveluita hankitaan hankintayksikön tarpeen mukaan.

Määräaikaan 8.4.2024 klo 12.00 mennessä hankintayksikkö vastaanotti tarjoukset seuraavilta toimijoilta:

3feR Oy, Artpreneur Finland Ry, Asad Friigym Oy, Aurinko -música de Latinoamérica ry, Break the Fight Oy, Circus Helsinki Association ry, Dance Forever Ry, E.L.C.C English Language club for children , Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f., Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., Helsinki Street Chess ry, Koulukinoyhdistys -Skolbioförening ry, Kulosaaren taidekoulu Oy, Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry, Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry, Mahistuki Oy, Mediametka ry, Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr om Stan rf, Nuorten Kuoroliitto ry, Nylands svenska ungdomsförbund rf, Osk Ursa Minor, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, Pukinmäen taidetalo ry, SATS Finland Oy, School of Gaming Galactic Oy, Siltamäen Nuorisoseura ry, Stadin Nuorisoseurat ry, Studio Lasifaasi Oy, Suomen sarjakuvaseura ry, Taide- ja käsityöläisosuuskunta Oivallus, Taito Etelä-Suomi ry, Teatterikoulu ILMI Ö osk, Toimintakeskus Semja ry, Vapaan Taidekoulun kannatusyhdistys ry, Yhteisö tanssii ry, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Klemetti Maaria Anita, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Manual Productions, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Raita Virkkunen, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty osallistumispyynnössä ja vaatimukset on tarkistettu hyväksyttäessä ehdokas DPS-järjestelmään.

Tarjousten vertailuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hinnaltaan halvin. Laatu on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Vertailun perusteella 39 tarjoajaa on valittu puitejärjestelyyn ja tilaukset tehdään tarjousvertailusta muodostuvassa etusijaisuusjärjestyksessä. Yksittäiset hankinnat sopimuskautena tehdään pääsääntöisesti etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta tarjoajalta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan pyydettyjä ryhmiä taikka pystyy tarjoamaan vain osan pyydetyistä harrastusryhmistä, tehdään hankinta niiden ryhmien osalta, joita tarjoaja ei pysty tarjoamaan, seuraavaksi sijoittuneelta jne. Pistevertailun perusteella etusijajärjestyksessä on seuraava:

Kuvataide

 1. 3feR Oy, 43 €
 2. Nylands Svenska ungdomsförbund rf, 49 €
 3. Kulosaaren taidekoulu Oy, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Manual Productions, 62 €
 4. Studio Lasifaasi Oy, 63 €
 5. Pukinmäen taidetalo ry, Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA,  65 €
 6. Siltamäen nuorisoseura ry, 67 €
 7. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Raita Virkkunen 67,74 €
 8. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, 68 €
 9. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, 70 €
 10. Break th Fight Oy, 73 €
 11. Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., 80 €
 12. Norr om Stan rf, 85 €
 13. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström, 99 €

Animaatio, elokuva ja mediataide

 1. 3feR Oy, 37 €
 2. School of Gaming Galactic Oy, 50 €
 3. Kulosaaren taidekoulu Oy, 62 €
 4. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti, 67 €
 5. Break the Fight Oy, 73 €
 6. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, 74 €
 7. Suomen Sarjakuvaseura ry, 75 €
 8. Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys r.y., 80 €
 9. PopUp ry, 90 €
 10. Koulukinoyhdistys- Skolbioförening ry, 93 €
 11. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström, 99 €

Tanssi, teatteri ja sirkus

 1. Dance Forever ry, 47 €
 2. Nylands Svenska ungdomsförbund rf, 49 €
 3. Siltamäen Nuorisoseura ry 57 €
 4. Toimintakeskus Semja ry, Norr om Stan rf, 60 €
 5. Teatterikoulu ILMI Ö osk, 61 €
 6. Break the Fight Oy, 64 €
 7. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, Pukinmäen taidetalo ry, 65 €
 8. Artpreneur Finland ry, 70 €
 9. Stadin Nuorisoseurat ry 77 €
 10. Aurinko-musica de Latinoamerica ry, Föreningen för Drama och Teater DOT r.f., Osk Ursa Minor, Yhteisö tanssii ry, 80 €
 11. PopUp ry, 90 €
 12. Linnanmäen sirkuskoulun kannatusryhdistys ry, 93 €
 13. Circus Helsinki association ry, 98 €

Musiikki

 1. Nylands Svenska ungdomsförbund rf, 49 €
 2. Nuorten Kuoroliitto ry, 50 €
 3. Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry, Siltamäen nuorisoseura ry, 57 €
 4. Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, 58 €
 5. Norr om Stan rf, 60 €
 6. Break the Fight Oy, Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, 64 €
 7. Pukinmäen taidetalo ry, 65 €
 8. Aurinko-musica de Latinoamerica ry, 80 €

Muu harrastustoiminta

 1. 3feR Oy, 45 €
 2. Nylands Svenska ungdomsförbund rf, 49 €
 3. E.L.C.C English Language club for children, 50 €
 4. Pukinmäen taidetalo ry, 60 €
 5. Break the Fight Oy, Kulosaaren taidekoulu Oy, 62 €
 6. Yksityinen elinkeinonharjoittaja QJ:DIASPORASSA, 65 €
 7. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Maaria Klemetti, Siltamäen nuorisoseura ry, 67 €
 8. Studio Lasifaasi Oy, 69 €
 9. Mahistuki Oy, PopUp ry, 70 €
 10. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Natural Voices, 72 €
 11. Suomen Sarjakuvaseura ry, Taito Etelä-Suomi ry, 75 €
 12. Stadin nuorisoseurat ry, 77 €
 13. Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, 80 €
 14. Norr om Stan rf, 85 €
 15. Asad Friigym Oy, Helsinki Street Chess ry, 95 €
 16. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Saara Malmström, 99 €

Hankintayksikkö viittaa edellä mainittuun ja valitsee tarjoajiksi puitesopimusjärjestelyyn edellä mainitut tarjoajat siten, että hankintojen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 470 000 euroa.

Hankintayksikkö hylkää Vapaa taidekoulu ry:n tarjouksen kaikilta osa-alueilta, Mediametka ry:n tarjouksen osa-alueilta animaatio, elokuva ja mediataide, ja muu harrastustoiminta, SATS Finland Oy:n tarjouksen osa-alueelta tanssi, teatteri ja sirkus, Taide- ja käsityöosuuskunta Oivalluksen tarjouksen osa-alueelta muu harrastustoiminta tarjoushinnaltaan liian korkeana. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous, mikäli tarjoajan jättämä tarjous on yli 100 euroa ilman arvonlisäveroa harrastustunnilta, tarjoajaa ei hyväksytä toimittajaksi.

Hankintayksikkö toteaa, ettei se noudata sopimusmenettelyssä odotusaikaa hankintalain 130 § 3 kohdan nojalla.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 23.04.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

  Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

  Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

  Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

  Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

  Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Odotusaika

  Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Close

  Ask for more info

  Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

  niina.lammi@hel.fi

  Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 71640

  irma.sippola@hel.fi

  Decisionmaker

  Juha Ahonen
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja