PKS-yhteisöraportit vuonna 2024, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2024-001929
More recent handlings
Case 4. / 13 §

PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-raportin vuodelta 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittäville pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken.

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastasi Espoon kaupunki.

Kuntayhtymille sovittiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken kuusi omistajaohjaustavoitetta vuodelle 2023. Näistä HSL:n joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus toteutui kaikilla kolmella mittarilla. Muut tavoitteet toteutuivat osittain, ja heikoimmin toteutui HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, joka toteutui osittain yhdellä mittarilla.

Seurantaraportti on liitteenä.

Close

This decision was published on 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi