Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaamisen kehittämisen yksikön päällikölle

HEL 2024-002308
More recent handlings
§ 6
This decisionmaker is no longer active

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaamisen kehittäminen -yksikön päällikölle

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että osaamisen kehittäminen -yksikön henkilöstön kehittämispäällikön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava HRD-asiantuntija (040455)
‒ johtava HRD-asiantuntija (018599)

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, henkilöstön kehittämispäällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 19.2.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämisjohtajan 25.4.2023 tekemän päätöksen § 3.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Decisionmaker

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja