Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaamisen kehittämisen yksikön päällikölle

HEL 2024-002308
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaamisen kehittäminen -yksikön päällikölle

Personal- och utvecklingschef

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että osaamisen kehittäminen -yksikön henkilöstön kehittämispäällikön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava HRD-asiantuntija (040455)
‒ johtava HRD-asiantuntija (018599)

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, henkilöstön kehittämispäällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 19.2.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämisjohtajan 25.4.2023 tekemän päätöksen § 3.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Beslutsfattare

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja