Kokoonpanon muutos, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta, varajäsen

HEL 2024-002791
More recent handlings
Case 2. / 162 §

V 27.3.2024, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää eron Emmi Piipolle  sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Oona Hagmanin varajäseneksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Emmi Piipon (RKP) 16.8.2023 § 178 varajäseneksi (Björn Månssonin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Emmi Piippo on 21.2.2024 pyytänyt eroa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Close

This decision was published on 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 21.2.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.