Kokoonpanon muutos, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta, varajäsen

HEL 2024-002791
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 162 §

V 27.3.2024, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää eron Emmi Piipolle  sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Oona Hagmanin varajäseneksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Emmi Piipon (RKP) 16.8.2023 § 178 varajäseneksi (Björn Månssonin henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Emmi Piippo on 21.2.2024 pyytänyt eroa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton takia.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 21.2.2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.