Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, kestävä tulevaisuus ja ennakointi, KASKO-03-6-24

HEL 2024-003979
More recent handlings
§ 1

ERHEPYKÄLÄ

Apulaisrehtori 1

This decision was published on 05.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Slöör, apulaisrehtori, puhelin: 040 334 0963

sari.sloor@hel.fi

Decisionmaker

Sari Slöör
apulaisrehtori 1