Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, kestävä tulevaisuus ja ennakointi, KASKO-03-6-24

HEL 2024-003979
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

ERHEPYKÄLÄ

Apulaisrehtori 1

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Slöör, apulaisrehtori, puhelin: 040 334 0963

sari.sloor@hel.fi

Päättäjä

Sari Slöör
apulaisrehtori 1