Avustuksen hakeminen, luontoretket, päiväkoti Myllynratas, Tiina ja Antti Herlin säätiö

HEL 2024-005214
More recent handlings
§ 58

Avustuksen hakeminen, Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustus lasten luontoretkiä varten päiväkoti Myllynrattaalle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Tiina ja Antti Herlinin säätiön (TAH-säätiö) myöntämän avustuksen hakemisen luontoretkien toteuttamiseksi päiväkoti Myllynrattaassa. TAH-säätiöltä haettavan avustuksen kokonaissumma on 1000 euroa, jolla on tarkoitus toteuttaa päiväkoti Myllynrattaan kolmen ryhmän retket Sipoonkorven kansallispuistoon. Omarahoitusosuutta ei ole.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen opettajan ********** toimimaan TAH-säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustuksilla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. Jokaiseen avustettavaan retkeen kuuluu ikätasoisesti toteutettu ilmastovaikutusten kompensointi. Haku toteutetaan yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa, joka tarjoaa vinkkejä sekä luontoretkiin että ilmastovaikutuksen kompensointiin. Myönnetyn avustuksen käytöstä raportoidaan TAH-säätiölle kuukauden kuluessa retken päättymisestä.

Pk Myllynratas sijaitsee Myllypuron asuinalueella. Alueen lapsilla on monella hyvin kirjava kulttuuritausta, ja luontoretket Myllypurossa ovat rajoittuneet pienien lähimetsäalueiden ja puistojen varaan. Tavoite on tarjota näille lapsille kokemus autenttisesta metsästä Sipoonkorven kansallispuistossa, opettaa siellä toimimisen taitoja ja käyttäytymistä, sekä aktivoida monipuoliseen liikuntaan. Päiväkodin normaalissa toiminnassa vaihtelevassa maastossa kulkeminen ei ole jokapäiväistä tai viikoittaista. Vanhempien esikoululaisten kanssa käydään läpi hiilijalanjäljen syntymistä hiilijalanjälkilaskurin avulla. Lisäksi luonnonkatoa tarkastellaan tarkemmin erilaisilla etukäteisharjoituksilla.

Avustuksella toteutettavalla toiminnalla tuetaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kestävän kehityksen tavoitteita ja strategisia painopisteitä sekä vahvistetaan lasten osallisuutta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 12.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus_Myllynratas

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.