Avustuksen hakeminen, luontoretket, päiväkoti Myllynratas, Tiina ja Antti Herlin säätiö

HEL 2024-005214
Ärendet har nyare handläggningar
§ 58

Avustuksen hakeminen, Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustus lasten luontoretkiä varten päiväkoti Myllynrattaalle

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Tiina ja Antti Herlinin säätiön (TAH-säätiö) myöntämän avustuksen hakemisen luontoretkien toteuttamiseksi päiväkoti Myllynrattaassa. TAH-säätiöltä haettavan avustuksen kokonaissumma on 1000 euroa, jolla on tarkoitus toteuttaa päiväkoti Myllynrattaan kolmen ryhmän retket Sipoonkorven kansallispuistoon. Omarahoitusosuutta ei ole.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen opettajan ********** toimimaan TAH-säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustuksilla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. Jokaiseen avustettavaan retkeen kuuluu ikätasoisesti toteutettu ilmastovaikutusten kompensointi. Haku toteutetaan yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa, joka tarjoaa vinkkejä sekä luontoretkiin että ilmastovaikutuksen kompensointiin. Myönnetyn avustuksen käytöstä raportoidaan TAH-säätiölle kuukauden kuluessa retken päättymisestä.

Pk Myllynratas sijaitsee Myllypuron asuinalueella. Alueen lapsilla on monella hyvin kirjava kulttuuritausta, ja luontoretket Myllypurossa ovat rajoittuneet pienien lähimetsäalueiden ja puistojen varaan. Tavoite on tarjota näille lapsille kokemus autenttisesta metsästä Sipoonkorven kansallispuistossa, opettaa siellä toimimisen taitoja ja käyttäytymistä, sekä aktivoida monipuoliseen liikuntaan. Päiväkodin normaalissa toiminnassa vaihtelevassa maastossa kulkeminen ei ole jokapäiväistä tai viikoittaista. Vanhempien esikoululaisten kanssa käydään läpi hiilijalanjäljen syntymistä hiilijalanjälkilaskurin avulla. Lisäksi luonnonkatoa tarkastellaan tarkemmin erilaisilla etukäteisharjoituksilla.

Avustuksella toteutettavalla toiminnalla tuetaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kestävän kehityksen tavoitteita ja strategisia painopisteitä sekä vahvistetaan lasten osallisuutta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Detta beslut publicerades 12.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Bilagor

1. Hakemus_Myllynratas

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.