Ilmoitusasiat

Case 4. / 40 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Arviointisuunnitelman valmistelu

Arviointipäällikkö kertoi, että 5.5.2021 varattu tarkastuslautakunnan toimikuntien valmistelutilaisuus on mahdollista aloittaa klo 14, poiketen aiemmin sovitusta ajasta klo 13. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus siis pidetään klo 5.5.2021 klo 14-16.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä