Ilmoitusasiat

Ärende 4. / 40 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Arviointisuunnitelman valmistelu

Arviointipäällikkö kertoi, että 5.5.2021 varattu tarkastuslautakunnan toimikuntien valmistelutilaisuus on mahdollista aloittaa klo 14, poiketen aiemmin sovitusta ajasta klo 13. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus siis pidetään klo 5.5.2021 klo 14-16.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä