Ilmoitusasiat

4. / 40 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Arviointisuunnitelman valmistelu

Arviointipäällikkö kertoi, että 5.5.2021 varattu tarkastuslautakunnan toimikuntien valmistelutilaisuus on mahdollista aloittaa klo 14, poiketen aiemmin sovitusta ajasta klo 13. Arviointisuunnitelman valmistelutilaisuus siis pidetään klo 5.5.2021 klo 14-16.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä