Ilmoitusasiat

Case 10. / 70 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö kertoo tilintarkastuspalvelujen hankintaprosessin etenemisestä.

Valtuustokysely

Tarkastusjohtaja kertoo vuoden 2022 lopulla toteutettavasta valtuustokyselystä.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä