Ilmoitusasiat

Ärende 10. / 70 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö kertoo tilintarkastuspalvelujen hankintaprosessin etenemisestä.

Valtuustokysely

Tarkastusjohtaja kertoo vuoden 2022 lopulla toteutettavasta valtuustokyselystä.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä