Ilmoitusasiat

10. / 70 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö kertoo tilintarkastuspalvelujen hankintaprosessin etenemisestä.

Valtuustokysely

Tarkastusjohtaja kertoo vuoden 2022 lopulla toteutettavasta valtuustokyselystä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä