Ilmoitusasiat

Case 10. / 73 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Ajankohtaista tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja KMPG Julkishallinnon Palvelut sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö selostaa asiaa.

Arviointipäällikön viran täyttäminen

Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä