Ilmoitusasiat

Ärende 10. / 73 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Ajankohtaista tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja KMPG Julkishallinnon Palvelut sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö selostaa asiaa.

Arviointipäällikön viran täyttäminen

Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä