Ilmoitusasiat

10. / 73 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Ajankohtaista tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja KMPG Julkishallinnon Palvelut sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuspäällikkö selostaa asiaa.

Arviointipäällikön viran täyttäminen

Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä