Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Case 2. / 80 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n talousjohtaja Karoliina Rajakallio. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valmistellut toimintastrategiaansa vuoden 2022 aikana. Strategian laatimiseksi on kerätty Kaupunkiliikenneyhtiön työntekijöiden näkemyksiä sekä järjestetty useita johdon ja hallituksen työpajoja. Strategian valmistelussa on päästy tilanteeseen, jossa hallitus käsittelee strategian hyväksymistä loppuvuoden kokouksissaan.

Strategialuonnos esitellään johtokunnalle kokouksessa.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Ask for more info

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi