Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

2. / 80 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n talousjohtaja Karoliina Rajakallio. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valmistellut toimintastrategiaansa vuoden 2022 aikana. Strategian laatimiseksi on kerätty Kaupunkiliikenneyhtiön työntekijöiden näkemyksiä sekä järjestetty useita johdon ja hallituksen työpajoja. Strategian valmistelussa on päästy tilanteeseen, jossa hallitus käsittelee strategian hyväksymistä loppuvuoden kokouksissaan.

Strategialuonnos esitellään johtokunnalle kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi