Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Ärende 2. / 80 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n talousjohtaja Karoliina Rajakallio. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valmistellut toimintastrategiaansa vuoden 2022 aikana. Strategian laatimiseksi on kerätty Kaupunkiliikenneyhtiön työntekijöiden näkemyksiä sekä järjestetty useita johdon ja hallituksen työpajoja. Strategian valmistelussa on päästy tilanteeseen, jossa hallitus käsittelee strategian hyväksymistä loppuvuoden kokouksissaan.

Strategialuonnos esitellään johtokunnalle kokouksessa.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Mer information fås av

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi