Motioner inlämnade vid sammanträdet

Case 32. / 382 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om vertikal robotparkering
  • Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om en plats för utomhusidrott
  • Motion av ledamoten Coel Thomas m.fl. om simultantolkning i stadsfullmäktige
  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om slopande av bastuprojektet i Fölisöns badhusområde
  • Motion av ledamoten Teija Makkonen m.fl. om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close