Kokouksessa jätetyt aloitteet

32. / 382 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle
  • valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite ulkoliikuntapaikasta Akseli Toivosen kentälle Käpylään
  • valtuutettu Coel Thomasin ym. aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuustoon
  • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen perumisesta
  • valtuutettu Teija Makkosen ym. aloite jalkapallohallin rakentamisesta Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje