Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ärende 32. / 382 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om vertikal robotparkering
  • Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om en plats för utomhusidrott
  • Motion av ledamoten Coel Thomas m.fl. om simultantolkning i stadsfullmäktige
  • Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om slopande av bastuprojektet i Fölisöns badhusområde
  • Motion av ledamoten Teija Makkonen m.fl. om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng