Ilmoitusasiat

Case 9. / 73 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasian.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus vuodelle 2020

Tarkastusjohtaja esitteli talousarvioehdotukseen sisältyvää tarkastusviraston tuottavuuden tunnuslukua ja siihen valmisteilla olevaa muutosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä