Ilmoitusasiat

9. / 73 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasian.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus vuodelle 2020

Tarkastusjohtaja esitteli talousarvioehdotukseen sisältyvää tarkastusviraston tuottavuuden tunnuslukua ja siihen valmisteilla olevaa muutosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä