Ilmoitusasiat

Ärende 9. / 73 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasian.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus vuodelle 2020

Tarkastusjohtaja esitteli talousarvioehdotukseen sisältyvää tarkastusviraston tuottavuuden tunnuslukua ja siihen valmisteilla olevaa muutosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä