Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002315
More recent handlings
§ 22

Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päättää myöntää 41 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstökerholle vuodelle 2023.

Määräraha maksetaan kahdessa erässä kerhon pankkitilille FI33 1432 3500 4696 14 (30 000 euroa heti ja lokakuussa 11 000 euroa).

Määrärahan kustannukset maksetaan menokohdalta 473300 (avustukset henkilökuntakerholle), sisäinen tilaus 2982000000 (henkilöstöpalvelut).

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerho järjestää Kuvan henkilöstölle virkistys- ja harrastetoimintaa. Henkilökuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko Kuvan henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

This decision was published on 30.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja