Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002315
More recent handlings
§ 30

Määrärahan myöntäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle vuonna 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti myöntää 50 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle käytettäväksi vuoden 2022 kerhon toiminnasta käytettäviin kustannuksiin.

Määräraha maksetaan kahdessa erässä (toukokuu ja lokakuu)) kerhon pankkitilille FI33 1432 3500 4696 14.

Määrärahan kustannukset maksetaan menokohdalta 47300 (Avustukset henkilökuntakerhoille), sisäinen tilaus 2982000000 (Henkilöstöpalvelut).

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerho järjestää Kuvan henkilöstölle virkistys- ja harrastustoimintaa. Henkilökunnan tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko Kuvan henkilökunnalle ja edistää hyvinvointia.

This decision was published on 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja