Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2024

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002315
More recent handlings
§ 26

Määrärahan myöntäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle vuonna 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle 50 000 euron määrärahan käytettäväksi vuoden 2020 kerhon järjestämästä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Määräraha maksetaan kolmessa erässä (helmikuu, toukokuu ja lokakuu) kerhon pankkitilille FI33 1432 3500 4696 14.

Määrärahan kustannukset maksetaan menokohdalta 473300 (Avustukset henkilökuntakerhoille), Sisäinen tilaus 2982000000 (Henkilöstöpalvelut).

Samalla toimialajohtaja päätti, että avustuksesta vuodelta 2020 käyttämättä jäävä määräraha tulee siirtää käytettäväksi vuodelle 2021.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerho järjestää Kuvan henkilöstölle virkistys- ja harrastetoimintaa. Henkilökuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko Kuvan henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

Pankkitilin käyttöoikeus on henkilökuntakerhon johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla, sihteerillä ja puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajalla.

Laskut maksetaan pääasiassa maksupääteyhteyttä käyttäen. Tilin hoidosta ja tilinpäätöksestä vastaa rahastonhoitaja. Tilintarkastajat tarkastavat tilin käytön ennen tilinpäätöskokousta.

This decision was published on 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Kukkonen, henkilökuntakerhon puheenjohtaja, puhelin: 09 310 87929

ari.kukkonen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja