Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003093
More recent handlings
§ 9
This decisionmaker is no longer active

Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata:
Helsinki Oppii verkkopalvelun jatkokehitystyön Anders Innovations Oy:ltä , 20 htp:tä, hinnaltaan 600 € (+ alv 24%)/htp.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 12 000 € (+ ALV 24%).
Työ maksetaan irtaimen omaisuuden tililtä 450001, projektinumero 14892460440902 (Digitalisaatio, oppimisympäristö)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on teettänyt Helsinki Oppii –sivustoa Kanslian osaamiskeskuksen kanssa. Aikaisemmin sivuston kehitystä on hankittuna 6000€ ja toimittajana on ollut Anders Innovations Oy.

Tällä hankinnalla hankitaan sivuston lisäkehitystä.

This decision was published on 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Kalle-Ville Kosteila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 86313

kalle.kosteila@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö