Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003093
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata:
Helsinki Oppii verkkopalvelun jatkokehitystyön Anders Innovations Oy:ltä , 20 htp:tä, hinnaltaan 600 € (+ alv 24%)/htp.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 12 000 € (+ ALV 24%).
Työ maksetaan irtaimen omaisuuden tililtä 450001, projektinumero 14892460440902 (Digitalisaatio, oppimisympäristö)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on teettänyt Helsinki Oppii –sivustoa Kanslian osaamiskeskuksen kanssa. Aikaisemmin sivuston kehitystä on hankittuna 6000€ ja toimittajana on ollut Anders Innovations Oy.

Tällä hankinnalla hankitaan sivuston lisäkehitystä.

Detta beslut publicerades 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Kalle-Ville Kosteila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 86313

kalle.kosteila@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö