Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003093
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Helsinki Oppii -verkkopalvelun jatkokehitys

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata:
Helsinki Oppii verkkopalvelun jatkokehitystyön Anders Innovations Oy:ltä , 20 htp:tä, hinnaltaan 600 € (+ alv 24%)/htp.

Kokonaiskustannukset ovat enintään 12 000 € (+ ALV 24%).
Työ maksetaan irtaimen omaisuuden tililtä 450001, projektinumero 14892460440902 (Digitalisaatio, oppimisympäristö)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on teettänyt Helsinki Oppii –sivustoa Kanslian osaamiskeskuksen kanssa. Aikaisemmin sivuston kehitystä on hankittuna 6000€ ja toimittajana on ollut Anders Innovations Oy.

Tällä hankinnalla hankitaan sivuston lisäkehitystä.

Päätös tullut nähtäväksi 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kalle-Ville Kosteila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 86313

kalle.kosteila@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö