Tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskus

HEL 2018-004280
More recent handlings
§ 14
This decisionmaker is no longer active

Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti luovuttaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskukselle pyydetyt tiedot tietopyynnön mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tutkimushanke on Lasten- ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus. Tietopyyntö koskee otannan tuloksena valikoituneita Helsingin kaupungin suomenkielisiä peruskouluja ja niiden oppilaita, joista on pyydetty nimi ja yhteystiedot. Tutkimuksessa kerätään trenditietoa 7-, 9-, 11-, 13, ja 15-vuotiaiden liikuntakäyttäytymisestä kattavasti koko maasta. Otantaan valikoituneet koulut ja tietopyyntö liitteenä. Liitteenä on myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Hankkeen tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja (julkisuuslaki 24 § kohta 21). Päätös antaa otantaan valikoituneille kouluille luvan luovuttaa tutkijoille pyydetyt tiedot.

This decision was published on 18.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. LIITU_rekisteriseloste
3. Pyyntö_saada_julkisia_henkilötietoja
4. Otanta LIITU 2018 Helsinki
5. Liitu koululuettelo
6. HelsinginKaupunki_koulut_LIITU2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.