Tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskus

HEL 2018-004280
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti luovuttaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskukselle pyydetyt tiedot tietopyynnön mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tutkimushanke on Lasten- ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus. Tietopyyntö koskee otannan tuloksena valikoituneita Helsingin kaupungin suomenkielisiä peruskouluja ja niiden oppilaita, joista on pyydetty nimi ja yhteystiedot. Tutkimuksessa kerätään trenditietoa 7-, 9-, 11-, 13, ja 15-vuotiaiden liikuntakäyttäytymisestä kattavasti koko maasta. Otantaan valikoituneet koulut ja tietopyyntö liitteenä. Liitteenä on myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Hankkeen tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja (julkisuuslaki 24 § kohta 21). Päätös antaa otantaan valikoituneille kouluille luvan luovuttaa tutkijoille pyydetyt tiedot.

Detta beslut publicerades 18.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. LIITU_rekisteriseloste
3. Pyyntö_saada_julkisia_henkilötietoja
4. Otanta LIITU 2018 Helsinki
5. Liitu koululuettelo
6. HelsinginKaupunki_koulut_LIITU2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.