Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005583
More recent handlings
§ 18
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan tietovarastoalueen konsultointipalvelua Hovi Competence Development Oy:ltä. Kokonaiskustannus enintään 36 800 euroa (alv. 0%). Kustannukset maksetaan tilitä: 450001 14892460441001

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungilla on tarve kehittää digitalisointia, datan hallintaa ja uudenlaista analytiikkaa. On tarve tehdä kehittämisen polku kohti yhteistä tietoalustaa, Data Platformia, joka voisi palvella sekä strukturoidun, perinteisen tiedon että ei-strukturoidun tiedon keskitettynä talletuspaikkana.

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija , puhelin: 0931021428

antti.kokkola@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.