Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006222
More recent handlings
Case 4. / 415 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta on valmistumassa.

Helsinki on ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018 todennut lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Lisäksi asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuivat yhteiskokoukseen 15.5.2018 todeten yhteisenä lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä ehdotuskokonaisuutta tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Close

This decision was published on 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi