Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006222
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 415 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta on valmistumassa.

Helsinki on ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018 todennut lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Lisäksi asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuivat yhteiskokoukseen 15.5.2018 todeten yhteisenä lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä ehdotuskokonaisuutta tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi