Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006222
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 415 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta on valmistumassa.

Helsinki on ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018 todennut lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Lisäksi asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuivat yhteiskokoukseen 15.5.2018 todeten yhteisenä lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä ehdotuskokonaisuutta tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi