Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011023
More recent handlings
§ 29
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti tilata tietohallinnolle palvelimia ja levyjärjestelmän laajennuksen yhteishintaan 79 300 EUR, Alv 0%. Laitteet kustannetaan ICT-infran sisäinen tilaus 1483002010 ja tilitä 458800 IT-laitteet. Tilaus tehdään palvelimien osalta puitesopimustoimittajille tehdyn hintatiedustelun perusteella Tietokeskus Oy:ltä. Levyjärjestelmän laajennus tilataan suorahankintana Proact Finland Oy:ltä, koska on kyse olemassa olevan levyjärjestelmän laajentamisesta ja siihen liittyvistä takuuasioista.

Päätöksen perustelut

Hankinnoilla lisätään toimialan virtualisointitarpeiden edellyttämää kapasiteetin riittävyyttä, jotta toimialan VMware-ympäristöä voidaan yhtenäistää. Hankinnat liittyvät osittain myös meneillään olevaan Stadin Ammatti- ja aikuisopiston verkkoympäristön kehittämisprojektiin.

Palvelimet hankitaan KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen KLKH107 tuotealue 2 Verkon laitteet (voimassa 18.4.2017 - 17.4.2021) mukaisesti. Helsingin kaupunki on liittynyt KLKH107 puitesopimukseen hankintajohtajan päätöksellä HEL 2017-004549.

Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki (1697/2016) 40.2 §:n 2 kohta, 41 §, 42 §, 43 §, 93 §,

This decision was published on 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Ulf Ginman, vt. ICT-hankintavastaava, puhelin: 09 310 79570

ulf.ginman@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Hintavertailu 22.10.2018
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.