Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011023
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Informationsförvaltningschef

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti tilata tietohallinnolle palvelimia ja levyjärjestelmän laajennuksen yhteishintaan 79 300 EUR, Alv 0%. Laitteet kustannetaan ICT-infran sisäinen tilaus 1483002010 ja tilitä 458800 IT-laitteet. Tilaus tehdään palvelimien osalta puitesopimustoimittajille tehdyn hintatiedustelun perusteella Tietokeskus Oy:ltä. Levyjärjestelmän laajennus tilataan suorahankintana Proact Finland Oy:ltä, koska on kyse olemassa olevan levyjärjestelmän laajentamisesta ja siihen liittyvistä takuuasioista.

Päätöksen perustelut

Hankinnoilla lisätään toimialan virtualisointitarpeiden edellyttämää kapasiteetin riittävyyttä, jotta toimialan VMware-ympäristöä voidaan yhtenäistää. Hankinnat liittyvät osittain myös meneillään olevaan Stadin Ammatti- ja aikuisopiston verkkoympäristön kehittämisprojektiin.

Palvelimet hankitaan KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen KLKH107 tuotealue 2 Verkon laitteet (voimassa 18.4.2017 - 17.4.2021) mukaisesti. Helsingin kaupunki on liittynyt KLKH107 puitesopimukseen hankintajohtajan päätöksellä HEL 2017-004549.

Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki (1697/2016) 40.2 §:n 2 kohta, 41 §, 42 §, 43 §, 93 §,

Detta beslut publicerades 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Ulf Ginman, vt. ICT-hankintavastaava, puhelin: 09 310 79570

ulf.ginman@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Hintavertailu 22.10.2018
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.