Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla henkilöstöhallinnon päätöksissä

HEL 2019-002058
More recent handlings
§ 26

Henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegoinnin päivitys

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegoinnin päivityksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegoinnin hyväksymisestä on tehty päätös 26.2.2019. Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointia on päivitetty koskien kirjallisen varoituksen antamista.

This decision was published on 03.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja