Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla henkilöstöhallinnon päätöksissä

HEL 2019-002058
More recent handlings
§ 10

Henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegointi 1.1.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöasioiden päätöksenteon delegoinneista liitteen mukaisesti. Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2021. Päätöksen liitteeksi tulee tämän delegointiliitteen lisäksi organisaation esimiestasot.

Päätöksen perustelut

Henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointia tarkennettiin seuraavien kaupunkitasoisten delegointimuutosten vuoksi: määräaikaisista tehtävän vaativuuden olennaiseen muutokseen perustuvista korkeintaan 10 % tehtävälisistä henkilöstöjohtaja oli siirtänyt toimivallan toimialajohtajalle, palvelukokonaisuuksien johtajille sekä hallintojohtajalle. Samoin myös päätäntävallan KVTESin piiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien osalta palkasta, palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta.

Päätöksen liitteenä oleva organisaation esimiestasot -lista on päivitetty 1.1.2021 organisaation mukaiseksi.

This decision was published on 15.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36137

manna.torvinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja